Kopi Susu als sociale onderneming

Naast dat Kopi Susu een gezellig café in Lombok is, is het ook een sociale onderneming. Kopi Susu is sinds 2009 onderdeel van Vereniging Het werktuig. De doelstelling is dat Kopi Susu meewerkt aan de arbeidsparticipatie van kwetsbare mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt. Daarnaast legt Kopi Susu de focus op participatie van kwetsbare burgers in de breedste zin. Kopi Susu streeft naar een plekje voor iedereen binnen de maatschappij.